TeachersQui som?

Al centre hi ha un grup de professors de matèries no-lingüístiques altament motivats i en continua formació per donar presència de l’anglès a les seves classes, a més del professorat especialista en les llengües francesa i alemanya.

El professorat que participa en el projecte ho fa amb els següents compromisos:
  •  Acreditar un nivell d’anglès mínim de B2.
  • Participar en reunions setmanals de coordinació i de treball.
  • Registrar les activitats fetes periòdicament, amb evidències sobre la seva aplicació a l’aula.
  • Compartir els materials didàctics  amb la resta de docents i amb la comunitat educativa en general.
  • Rebre formació metodològica i didàctica i posar-la en pràctica a l’aula.

 En tots els casos, s’afavoreix el treball conjunt amb i la coordinació entre els docents de les àrees lingüístiques i els professors de matèries no lingüístiques. Es disposa d’un espai de coordinació setmanal per programar activitats compartides.

Beques Erasmus + KA1 mobilitat del  professorat

Sis professors dels Departaments de Llengües estrangeres, Ciències Socials, Tecnologia i Matemàtiques  van fer de metodologia a l’estranger l’estiu 2015.  L’objectiu de les estades s la era la millora en la competència lingüística i metodològica dels professors, i l’enfortiment del tractament de les llengües estrangeres al centre.   També es buscava fer contactes amb altres centres europeus, que puguin donar lloc a futurs projectes de col·laboració.

Quatre dels cursos eren de metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), i els van fer professors que donen presència a l’anglès des de matèries no-lingüístiques.  Els altres dos cursos d’estiu els van fer professors de les matèries optatives de francès i alemany amb la finalitat de consolidar la doble oferta de llengua estrangera a partir del curs 15/16.

Els cursos es van finançar en el marc del programa de la Comissió Europea “Erasmus Plus”.  A l’Institut Lluís Domènech i Montaner se li va concedir el projecte “Potenciació de l’aprenentatge de les llengües estrangeres” en la primera convocatòria.  La concessió va incloure la mobilitat dels professors l’estiu 2015, però també compromisos de millora en el Projecte Bilingüe del centre en els primers cursos.